Nhiều khi thua cũng phải thua trong tư thế của người chiến thắng chứ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.949 seconds.