Nhiều khi thua cũng phải thua trong tư thế của người chiến thắng chứ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 2.049 seconds.