Nhiều khi thua cũng phải thua trong tư thế của người chiến thắng chứ

Shares

Shares

48 queries in 2.527 seconds.