Nhật là đối tác rất quan trọng của VN khi Mỹ vắng mặt ở Biển Đông

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

44 queries in 2.987 seconds.