Nhân viên tiệm Pizza Hut ở North Carolina bắn chết kẻ cướp

0
8

Theo Người Việt Online

SHARE