‘Nhân vật thân tín’ của ông Kim Jong Un gặp TBT Trọng

0
10

Theo VOA tiếng Việt

SHARE