Nhận diện xe lội nước mới của Lính thủy đánh bộ Mỹ

Lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ sớm tiếp nhận 16 xe chiến đấu lội nước ACV 1.1 từ BAE Systems để đánh giá thử nghiệm.

Nhận diện xe lội nước mới của Lính thủy đánh bộ Mỹ

Shares

Shares

46 queries in 2.406 seconds.