Nhận diện xe lội nước mới của Lính thủy đánh bộ Mỹ

Lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ sớm tiếp nhận 16 xe chiến đấu lội nước ACV 1.1 từ BAE Systems để đánh giá thử nghiệm.

Nhận diện xe lội nước mới của Lính thủy đánh bộ Mỹ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

44 queries in 3.673 seconds.