Nhân dân khốn khổ, tài nguyên bị cướp phá nhưng chính quyền thờ ơ

0
14