Nhà xe cướp tiền khách: Đình chỉ công tác phó giám đốc

0
5

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị liên quan thu hồi phù hiệu xe hợp đồng đối với các phương tiện được phản ánh trong loạt bài “Nhà xe trắng trợn cướp tiền khách” (Tuổi Trẻ ngày 16 và 17-11-2015).

Các xe bị thu hồi phù hiệu gồm xe biển số 53M-2817 (Công ty cổ phần Xe khách và dịch vụ miền Tây), xe biển số 53S-6445 (Hợp tác xã vận tải và du lịch Thanh Sơn) và xe 51B-05049 (Công ty TNHH An Phú Đạt).

Sở Giao thông vận tải cũng yêu cầu ba đơn vị trên báo cáo kết quả kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nội dung vi 
phạm trước ngày 24-11.

Liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý xe khách 53M-2817 (phương tiện được sử dụng để cướp tiền khách mà Tuổi Trẻ phản ánh), ông Nguyễn Hữu Nhân – tổng giám đốc Công ty cổ phần Xe khách và dịch vụ miền Tây (Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên), đơn vị đứng tên đăng ký – cho biết đã thống nhất biện pháp xử lý cán bộ, nhân viên liên quan.

Theo đó, ông Bùi Văn Nhiên – phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Xe khách và dịch vụ miền Tây, phụ trách khối vận tải – được xác định chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chưa chỉ đạo quyết liệt, chưa kịp thời khắc phục những tồn tại trong lĩnh vực vận tải.

Ông Huỳnh Văn Xuân – giám đốc Xí nghiệp vận tải 1 (Công ty cổ phần Xe khách và dịch vụ miền Tây) – được xác định buông lỏng công tác quản lý, chưa sâu sát trong điều hành.

Ông Võ Ngọc Long – phó giám đốc Xí nghiệp vận tải 1, được phân công chịu trách nhiệm quản lý điều hành phương tiện và hoạt động vận tải – đã buông lỏng công tác quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, chưa theo dõi đầy đủ các hoạt động và đề xuất những phương hướng xử lý kịp thời khi phát hiện sai phạm.

Ông Thái Vĩnh Hà – nhân viên Xí nghiệp vận tải 1, theo dõi hoạt động các xe hợp đồng và dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình – thiếu trách nhiệm, chưa cập nhật đầy đủ thông tin xe hợp đồng, các dữ liệu hoạt động của phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình, chưa báo cáo đầy đủ.

Từ các sai phạm trên, Công ty cổ phần Xe khách và dịch vụ miền Tây quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Võ Ngọc Long và ông Thái Vĩnh Hà. Đồng thời phân công một phó giám đốc phụ trách công việc của hai cá 
nhân sai phạm.

Theo ông Nhân, công ty cũng đã quyết định chấm dứt hợp đồng liên kết và thu hồi phù hiệu hợp đồng với chủ xe 53M-2817, đồng thời sắp xếp lại tất cả luồng tuyến vận tải hiện tại bảo đảm tần suất, hiệu quả hoạt động.

Theo Tuổi trẻ