Nhà máy In tiền Quốc gia: Thu nhập bình quân cán bộ 34,15 triệu đồng/tháng

0
6

Năm 2015, Nhà máy đã tạo ra 1.430 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 9,1%; lợi nhuận gộp đạt 65,1 tỷ đồng, giảm 23,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2014.

Mặc dù doanh thu thuần giảm, giá vốn tăng lên, khiến biên lợi nhuận gộp sụt giảm nhưng nhờ khoản lãi tài chính tăng hơn 2 lần đã giúp cho hoạt động kinh doanh chính của Nhà máy vẫn có tăng nhẹ.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận khác năm 2015 giảm nên kết quả lợi nhuận trước thuế giảm.

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 23,5 tỷ đồng, giảm gần 2 tỷ đồng so với năm 2014.

Nhà máy In tiền Quốc gia: Thu nhập bình quân cán bộ 34,15 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính của Nhà máy

Năm 2014 tổng quỹ lương đã thực hiện 97 tỷ đồng trong đó 4 tỷ đồng cho quỹ lương quản lý và 93 tỷ đồng cho quỹ lương lao động.

Theo kế hoạch được duyệt năm 2015 tổng quỹ lương và phân bổ quỹ lương bằng với mức thực hiện năm 2014.

Thực tế lương bình quân của người lao động là 13,4 triệu đồng/người/tháng cho năm 2014; 11,9 triệu đồng/người tháng cho năm 2015.

Tổng thu nhập của người lao động bình quân 16,8 triệu đồng/người/tháng cho năm 2014 và 14,9 triệu đồng/người/tháng cho năm 2015.

Lao động năm 2015 có 617 lao động. Quỹ lương thực hiện năm 2015 báo cáo thấp hơn quỹ lương được duyệt.

Đối với cán bộ quản lý, lương bình quân là 27,4 triệu đồng/người/tháng cho năm 2014 và 27,6 triệu đồng/người/tháng cho năm 2015.

Thu nhập bình quân đạt 50,3 triệu đồng/người/tháng cho năm 2014 và 34,2 triệu đồng/người/tháng cho năm 2015. Thu nhập bình quân cho cán bộ quản lý cao nhất năm 2014 là 52,3 triệu đồng/tháng.

Thuyết minh báo cáo tài chính của Nhà máy In tiền Quốc gia cho biết, năm 2015 Nhà máy đã chi tiền trả cho người lao động 117,4 tỷ đồng, cao hơn 1 tỷ đồng so với năm 2014.

Với mức chi trả này, tính bình quân năm 2015 Nhà máy đã phải chi 187,2 triệu đồng/lao động/năm.

Tại ngày 31/12/2015 Nhà máy đang có 513 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn ngắn dưới 3 tháng, tăng mạnh đến gần 400 tỷ đồng so với đầu năm.

theo Bizlive

SHARE