Nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh bị bắt ở Tp.HCM

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.