Nhà cầm quyền cộng sản xác định người Việt ở hải ngoại là nguồn lực để Việt Nam có thu nhập cao vào năm 2045

Tin Vietnam.- Đài VOV của cộng sản Việt Nam ngày 1 tháng 5 năm 2021 loan tin, ông Lương Thanh Nghị, phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước Cộng sản về người Việt Nam ở nươc ngoài nói rằng, hiện có khoảng 600,000 trong tổng số 5.3 triệu người Việt Nam ở ngoại quốc có trình độ đại học và trên đại học. Nên ông Nghị cho rằng, những người này là nguồn lực hết sức quan trọng để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 như nghị quyết đại hội 13 của đảng Cộng sản đưa ra.

Ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Cộng sản tại Sài Gòn cho biết, nhà cầm quyền luôn mong muốn những người Việt ở hải ngoại gắn kết, chung sức gửi tiền về để cho kinh tế của nhà cầm quyền ngày càng phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh xảy ra đại dịch nhưng nhà cầm quyền muốn thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế nên rất cần huy động nhiều nguồn lực, trong đó có tiền của người Việt ở hải ngoại gửi về.

Năm 2020, lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt 15.7 tỷ Mỹ kim, trong đó Sài Gòn chiếm 6.2 tỷ Mỹ kim. Từ lâu, nhà cầm quyền Cộng sản đã nhìn ra được nguồn lợi to lớn trên, vì vậy, họ đã có nhiều hoạt động kết nối để có thể có nhiều tiền gửi về.

An Nhiên

Theo Sbtv