Nguyễn Tấn Dũng đau khổ khi hay tin con gái Ruột vướng vào đại án Tham Nhũng

Shares

Theo TSLĐ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.