Người Việt tại Pháp tổ chức vinh danh 70 năm cờ vàng

Theo RFA Tiếng Việt

SHARE