Người thân đòi công an Tp. HCM trả lời về việc bắt hai nhà hoạt động

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.