Người Sài Gòn vẫn chật vật mua khẩu trang phòng dịch

Theo RFA Tiếng Việt