Người Philippines vẫn tin Mỹ hơn Trung Quốc

0
14

Theo VOA tiếng Việt

SHARE