Người Hàn Quốc biểu tình chống lá chắn phi đạn THAAD vì sợ bị phóng xạ

0
10

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE