Người đẹp Hoa hậu Việt Nam mặc áo dài rực rỡ du Xuân làng cổ

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam mặc áo dài rực rỡ du Xuân làng cổ

PhungBaoNgocVan2.jpg
PhungBaoNgocVan3.jpg
PhungBaoNgocVan4.jpg
PhungBaoNgocVan5.jpg
PhungBaoNgocVan6.jpg
PhungBaoNgocVan7.jpg
PhungBaoNgocVan8.jpg
PhungBaoNgocVan9.jpg
PhungBaoNgocVan10.jpg
PhungBaoNgocVan11.jpg
PhungBaoNgocVan12.jpg
PhungBaoNgocVan13.jpg
PhungBaoNgocVan14.jpg
PhungBaoNgocVan15.jpg

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 1.144 seconds.