Người dân miền Trung không tin biển đã sạch

0
5

Theo RFA Vietnamese

 

SHARE