Người dân lo ngại nguy cơ Covid đợt hai từ Bắc Kinh (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt