Người dân Hà Tĩnh bắt đầu nhận đền bù từ vụ Formosa

0
7

Theo VOA tiếng Việt

SHARE