Ngũ Giác Đài: ISIS mất gần nửa lãnh thổ chiếm được của Iraq

0
13
SHARE