Ngoại Trưởng Kerry khuyên Việt Nam không nên vội vàng thay thế TPP

0
14

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE