Ngoại trưởng Kerry du ngoạn sông nước Cà Mau

Ông Kerry đã có những giây phút thoải mái và gần gũi với con người, cảnh vật sông nước Cà Mau.

Ngoại trưởng Kerry du ngoạn sông nước Cà Mau

Shares

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.