Ngoại trưởng Kerry du ngoạn sông nước Cà Mau

Ông Kerry đã có những giây phút thoải mái và gần gũi với con người, cảnh vật sông nước Cà Mau.

Ngoại trưởng Kerry du ngoạn sông nước Cà Mau

Shares

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Shares

21 queries in 2.156 seconds.