Nghiên cứu: Trẻ không tôn giáo vị tha hơn trẻ có đạo

0
10

(Hình minh họa: Getty Images/Tim Boyle)

Kết quả một nghiên cứu vừa được đăng trên Current Biology cho thấy, trẻ em không tôn giáo vị tha hơn trẻ em có đạo, theo tạp chí Money.

Nghiên cứu dựa theo phân tích nơi 1,170 trẻ trong hạng tuổi từ 5 đến 12 thuộc sáu quốc gia khác nhau.

Ở mọi quốc gia được nghiên cứu, phụ huynh các gia đình có tôn giáo nói rằng con họ bày tỏ cảm thông và nhạy cảm về tính công bằng trong cuộc sống hằng ngày nhiều hơn so với ở gia đình không theo đạo nào.

Nói cách khác, trẻ em được nuôi dưỡng trong gia đình có tôn giáo được khám phá thấy rất khó khăn trong việc sửa đổi tật xấu, ngoài ra, các em còn ít quảng đại hơn, khi nói về lòng bố thí, cho tặng kẻ khác.

Những nghiên cứu trước đây cho thấy người Mỹ có tôn giáo thường có khuynh hướng cho từ thiện so với người không có tôn giáo nào.

Do đó người có đạo được xem như có lòng bác ái hơn.

Tuy nhiên các tổ chức vô thần nêu ra rằng việc cho từ thiện gồm việc hiến tặng cho nhà thờ.

Do vậy người có tôn giáo thật sự có lòng quảng đại hơn nhưng chỉ đúng khi nói đến việc hiến tặng cho nhà thờ hơn là nói theo nghĩa bố thí nói chung

:NV:

SHARE