Nghị sĩ Mỹ kêu gào đòi giữ máy bay do thám U-2

0
28