Nghị Sĩ Cộng Hòa Macro Rubio: Chớ vội hủy bỏ Obamacare

Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio. (Hình: AP Photo/Lynne Sladky)

WASHINGTON, D.C. (AP) – Thượng Nghị Sĩ Macro Rubio lên tiếng khuyến cáo các đồng viện trong đảng chớ vội vàng đưa ra một dự luật của phía Cộng Hòa nhằm thay thế Obamacare, nói rằng cả hai đảng cần có cơ hội tranh luận về dự luật và đề nghị các thay đổi, dù rằng dự luật này được soạn thảo trong sự bí mật.

“Thượng Viện không phải là nơi mà chúng ta có thể soạn ra điều gì đó trong phòng bí mật và thúc đẩy dự luật này được thông qua,” theo lời Thượng Nghị Sĩ Macro Rubio (Cộng Hòa- Florida). “Do đó, tuy bước đầu tiên chỉ có một nhóm nhỏ can dự vào việc soạn thảo, nhưng sau đó tất cả mọi người phải có cơ hội đóng góp ý kiến của mình.”

Ông Rubio đưa ra lời phát biểu này giữa khi các thượng nghị sĩ phía đảng Cộng Hòa đang có nỗ lực hoàn tất dự thảo để thay thế Obamacare mà không qua một phiên họp chính thức để bàn thảo trước khi bỏ phiếu.

Chủ tịch khối đa số Cộng Hòa tại Thượng Viện, ông Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), cho hay ông hy vọng sẽ đưa dự luật ra bỏ phiếu trong vòng hai tuần tới.

Tuy nhiên, ông Rubio nói rằng tiến trình này cần phải lâu hơn và kêu gọi Thượng Viện hãy chậm lại.

Các quan sát viên cho hay đây là lời phát biểu rất đáng được chú ý vì từ một thượng nghị sĩ Cộng Hòa trong khi đảng của ông muốn thông qua dự luật mà không cần tới phía Dân Chủ.

Tổng Thống Donald Trump muốn nhanh chóng có kết quả, dù rằng trong một cuộc họp kín với 15 thượng nghị sĩ Cộng Hòa tuần qua, ông gọi dự luật được Hạ Viện thông qua là “tàn nhẫn” và kêu gọi dự luật của Thượng Viện nên “ nhân ái hơn”.

Cả Thượng và Hạ Viện Mỹ nay đều do Đảng Cộng Hòa kiểm soát

:NV:

SHARE