Nghị sĩ 14 nước kêu gọi Việt Nam thả luật sự Nguyễn Văn Đài

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.