Nghi ngờ sức mạnh tên lửa phòng không KM-SAM Hàn Quốc

Dù các cuộc thử nghiệm cho thấy tên lửa phòng không KM-SAM có thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo, thế nhưng tầm tác chiến của nó quá thấp.

Nghi ngờ sức mạnh tên lửa phòng không KM-SAM Hàn Quốc

Shares

Shares

52 queries in 3.445 seconds.