Nghèo mà xài sang, không phải cá biệt Thanh Hóa

0
535

Theo RFA Tiếng Việt

SHARE