Ngày càng nhiều người chết vì chụp ảnh ‘tự sướng’

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE