Ngập nặng dọc quốc lộ 22B

0
2

Theo RFA Vietnamese Tiếng Việt

SHARE