Ngành công nghiệp thịt lợn kiện dự luật về giam giữ động vật ở California

Ngành công nghiệp thịt lợn đang thách thức tính hợp hiến của một dự luật ở California sẽ cấm bán sản phẩm thịt từ những con lợn bị giam trong lồng không đáp ứng các yêu cầu về kích thước.

Vào tối thứ năm (ngày 5 tháng 12), Hội Đồng Sản Xuất Thịt Lợn Quốc Gia và Liên đoàn Nông Nghiệp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện nhằm vào Dự Luật 12 mà các cử tri California đã thông qua vào năm ngoái và sẽ có hiệu lực vào năm 2022. Theo đơn kiện, Dự Luật 12 sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của thị trường thịt lợn liên bang.

Theo KTLA5, Dự Luật 12 cấm bán những loại thịt lấy từ những con vật được nuôi trong điều kiện không đáp ứng tiêu chuẩn của dự luật, đồng thời yêu cầu trứng được bán tại California phải được thu hoạch từ gà mái được chăn thả thay vì nhốt trong lồng. Các quy tắc của dự luật sẽ được áp dụng cho các sản phẩm thịt lợn đến California từ nông dân trên toàn quốc, không chỉ từ các trang trại trong tiểu bang.

Vụ kiện nói trên cho Dự Luật 12 đã xâm phạm vào quyền hạn được trao cho Quốc hội.

Đơn kiện cho rằng các yêu cầu của dự luật là không phù hợp với thực tiễn và tiêu chuẩn của ngành cũng như nhiều thế hệ kinh nghiệm sản xuất, nghiên cứu khoa học và các tiêu chuẩn do các quốc gia khác đặt ra.

Bên cạnh đó, dự luật còn áp đặt chi phí khổng lồ đối với các nhà sản xuất thịt lợn và làm tăng chi phí cho người tiêu dùng.Văn Phòng Phân Tích Lập Pháp cho biết California sẽ phải chi trả 10 triệu mỹ kim một năm để thực thi Dự Luật 12 và hàng triệu mỹ kim doanh thu thuế bị mất từ các trang trại sẽ ngừng hoặc giảm sản xuất vì chi phí cao hơn.

Theo SBTN