Ngân sách Việt Nam phải trả giá vì lợi ích nhóm trong quy hoạch đô thị

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.760 seconds.