Ngân sách quốc phòng của Mỹ được chi tiêu ra sao?

Về mặt lý thuyết, Mỹ chi gần 750 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng nhưng nếu tính chi tiết, số tiền mà quốc gia này chi tiêu cho việc bảo vệ an ninh quốc gia có thể lên tới hơn 1.000 tỷ USD.

Đầu tiên là khoản tiền tối thiểu để Lầu Năm Góc có thể hoạt động, con số này là… 544 tỷ USD. Đây là số tiền được sử dụng để chi trả lương cho quân nhân và sĩ quan Mỹ, cũng như ngân sách để nâng cấp và trang trải chi phí vận hành cho các thiết bị vũ khí và tiền đổ vào các chương trình nghiên cứu vũ khí mới. Nguồn ảnh: BI.

Ngan sach quoc phong cua My duoc chi tieu ra sao?-Hinh-2

Tiếp theo đó là chiến phí, khoản chiến phí được chi trả cho các lực lượng quân đội Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ ở quốc gia có chiến tranh với Mỹ (cao hơn lính Mỹ đóng ở các quốc gia hoà bình) và tiền chi trả cho các hoạt động, chiến dịch quân sự trong vùng chiến đấu. Số chiến phí hàng năm Mỹ chi trả lên tới 174 tỷ USD nhưng chỉ có khoảng 25 tỷ USD đổ trực tiếp vào cuộc chiến, số còn lại được sử dụng như một khoản dự phòng. Nguồn ảnh: BI.

Ngan sach quoc phong cua My duoc chi tieu ra sao?-Hinh-3

Ngân sách quốc phòng hàng năm của Mỹ còn chi tới 24,8 tỷ USD để đổ vào việc nghiên cứu và phát triển công nghệ hạt nhân. Công nghệ hạt nhân không những được sử dụng trong lĩnh vực quân sự mà còn được sử dụng trong lĩnh vực dân sự và đây được coi là khoản đầu tư sinh lời dễ dàng nhất của quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: BI.

Ngan sach quoc phong cua My duoc chi tieu ra sao?-Hinh-4

Các hoạt động liên quan tới quốc phòng khác như kỷ niệm quốc khánh, chi phí “ngoài luồng” cho lực lượng tình báo, nhân viên ngoại tuyến của quân đội Mỹ hoạt động ở nước ngoài vào khoảng 9 tỷ USD. Nguồn ảnh: BI.

Ngan sach quoc phong cua My duoc chi tieu ra sao?-Hinh-5

Như vậy, trong năm hạng mục “nằm trên giấy tờ” kể trên đã ngốn hàng năm của quân đội Mỹ từ 630 tới hơn 750 tỷ USD. Mặc dù vậy vẫn còn rất nhiều khoản chi khác nằm ngoài danh mục “ngân sách quốc phòng” nhưng trên thực tế nó cũng gắn liền với việc bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ. Nguồn ảnh: BI.

Ngan sach quoc phong cua My duoc chi tieu ra sao?-Hinh-6

Đầu tiên có thể kể tới khoản tiền dành cho các cựu binh Mỹ, khoản tiền này bao gồm chi phí khám chữa bệnh, chi phí trợ cấp xã hội hoặc chi phí chăm nuôi với những tàn phế binh mất hoàn toàn sức lao động trong xã hội. Mỗi năm Mỹ tốn khoảng 216 tỷ USD cho khoản này. Nguồn ảnh: BI.

Ngan sach quoc phong cua My duoc chi tieu ra sao?-Hinh-7

Tiếp theo đó là khoản ngân sách dành cho chi phí an ninh nội địa. Đây là khoản tiền được sử dụng cho các hoạt động tình báo và các chiến dịch quân sự diễn ra trong lòng nước Mỹ, bắt đầu gia tăng kể từ sau vụ khủng bố 11/9 nhằm ngăn chặn mọi âm mưu khủng bố trong tương lai. Khoản này tốn mỗi năm khoảng 69,2 tỷ USD. Nguồn ảnh: BI.

Ngan sach quoc phong cua My duoc chi tieu ra sao?-Hinh-8

Kế đó là ngân sách dành cho ngại giao. Ngân sách này bao gồm cả số tiền mà Mỹ chi cho các hoạt động của nhân viên Mỹ ở nước ngoài (USAID) và cũng thường mang màu sắc tình báo. Mỗi năm ngân sách Mỹ dành cho ngoại giao là khoảng 51 tỷ USD. Nguồn ảnh: BI.

Ngan sach quoc phong cua My duoc chi tieu ra sao?-Hinh-9

Tiếp theo đó là khoản ngân sách dành cho tình báo. Mỹ có tổng cộng 17 cơ quan an ninh tình báo “chính ngạch” và không ai biết rõ chính xác nước này có cụ thể bao nhiêu cơ quan tình báo. Ngân sách tình báo của Mỹ mỗi năm rơi vào khoảng 80 tỷ USD. Nguồn ảnh: BI.

Ngan sach quoc phong cua My duoc chi tieu ra sao?-Hinh-10

Nhiệm vụ cuối cùng mà Bộ quốc Phòng Mỹ phải làm đó là… gánh phần lãi của nợ chính phủ cùng với chính phủ Mỹ. Lãi của nợ công Mỹ hiện tại đã là một khoản tiền khổng lồ, tương đương 500 tỷ USD mỗi năm và nhiệm vụ của bộ quốc phòng là gánh khoảng 156 tỷ USD trong số đó. Nguồn ảnh: BI.

Ngan sach quoc phong cua My duoc chi tieu ra sao?-Hinh-11

Tổng cộng lại, số tiền mà Mỹ chi ra để đảm bảo an ninh quốc phòng cho đất nước này có thể lên tới 1,2 nghìn tỷ USD. Nguồn ảnh: BI.
Theo Kiến Thức