“Ngân sách nhà nước vay Ngân hàng nhà nước 30.000 tỉ là bình thường”

0
11

Bảo tàng Lịch sử quốc gia dự kiến sẽ xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước cùng với sự huy động từ nhiều nguồn vốn hợp pháp khác, có tổng mức đầu tư lên đến 11.277 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí dự án thành phần đầu tư xây dựng nội dung và hình thức trưng bày…

Theo ông, việc ngân sách nhà nước vay Ngân hàng nhà nước là hoàn toàn bình thường.

Cụ thể, theo ông Hải, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Ngân hàng nhà nước, trong trường hợp ngân sách thiếu hụt tạm thời, có thể vay ngân hàng và hoàn trả ngay trong năm. Việc vay Ngân hàng nhà nước cũng là một trong những giải pháp đã được tính đến và thực hiện tùy theo tình hình thực tiễn.

Cũng theo ông Hải, hiện Bộ Tài chính đang làm việc với Ngân hàng nhà nước về việc này. Vấn đề đặt ra, đây là hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc nhà nước chứ không phải tình hình ngân sách quá khó khăn.