Ngán ngẩm thiết giáp cứu kéo mất 20 năm thiết kế của Ukraine

Theo công ty thiết kế và chế tạo máy Kharkiv Morozov, mẫu xe cứu kéo mà công ty này đang phát triển cho Quân đội Ukraine được đặt hàng từ năm 1997 nhưng cho đến nay đã hơn 20 năm mẫu xe này vẫn chỉ mới đang được thử nghiệm.

SHARE