Ngắm chiến đấu cơ “khoẻ” nhất châu Âu với 500.000 giờ bay

Tổng số toàn bộ giờ bay của các chiến đấu cơ Eurofigher Typhoon trên khắp thế giới đã bước qua con số 500.000 giờ bay - nhiều hơn bất cứ loại chiến đấu cơ nào khác do châu Âu sản xuất.