Ngạc nhiên trực thăng tấn công số 1 của lính thủy đánh bộ Mỹ

Đáng ngạc nhiên là lính thủy đánh bộ Mỹ lại không chọn lựa Apache mà thay vào đó là trực thăng tấn công AH-1Z Viper cho nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực, chống tăng.

Ngạc nhiên trực thăng tấn công số 1 của lính thủy đánh bộ Mỹ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.