Ngạc nhiên Tàu sân bay Cavour “nhỏ nhưng có võ” của Italy

Tàu sân bay hạng nhẹ Cavour của Hải quân Italy được chính thức hạ thủy vào năm 2004 và đến năm 2008 thì được nhận vào biên chế chính thức.

SHARE