Ngạc nhiên: Quân đội Nga vẫn dùng pháo phòng không ZSU-23-4

0
17