Ngạc nhiên kỹ năng đánh du kích của Thủy quân Lục chiến Mỹ

Theo We are the Mighty, cũng giống như nhiều quân đội khác trên thế giới, Thủy quân Lục chiến Mỹ cũng trang bị cho mình khả năng tác chiến phi quy trước các kẻ thù mạnh hơn hoặc tác chiến độc lập trong lòng địch.

SHARE