Ngạc nhiên kho súng “khủng” của đội quân già nhất nước Mỹ

Theo thông kê cơ bản, chỉ tính riêng Lục quân Mỹ, lực lượng này đã được trang bị trên dưới 20 mẫu súng các loại từ súng ngắn cho đến cả súng chống tăng vác vai.

SHARE