Ngạc nhiên khẩu súng trường tấn công tốt nhất thế giới

Rất ngạc nhiên khi súng trường tấn công FN SCAR được coi là khẩu súng bộ binh tốt nhất thế giới thế giới hiện nay.

Ngạc nhiên khẩu súng trường tấn công tốt nhất thế giới

Shares

Shares

33 queries in 3.179 seconds.