Ngạc nhiên chiếc xe tăng sống dai nhất Chiến tranh Thế giới thứ 2

- Dù không sở hữu những chiếc xe tăng tốt nhất, tuy nhiên Mỹ lại có loại xe tăng an toàn nhất cho kíp lái trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, kể cả khi nó bị bắn cháy.

SHARE