Nga viện trợ thêm 37 xe tăng T-90 cho Syria?

0
53