Nga viện trợ thêm 37 xe tăng T-90 cho Syria?

Không loại trừ khả năng, Quân đội Syria đã được Nga viện trợ thêm 37 xe tăng T-90 hiện đại để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới chống khủng bố.

Nga viện trợ thêm 37 xe tăng T-90 cho Syria?

Shares

Shares

21 queries in 1.243 seconds.