Nga viện trợ thêm 37 xe tăng T-90 cho Syria?

Không loại trừ khả năng, Quân đội Syria đã được Nga viện trợ thêm 37 xe tăng T-90 hiện đại để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới chống khủng bố.

Nga viện trợ thêm 37 xe tăng T-90 cho Syria?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

42 queries in 2.462 seconds.