Nga tung tàu hộ vệ 11356 mang Kalibr tới Syria

0
19