Nga: Trung Quốc sao chép tiêm kích tàng hình MiG 1.44

Theo chuyên gia Nga, Trung Quốc đã sao chép tiêm kích tàng hình MiG 1.44 để tạo ra J-20.

Nga: Trung Quốc sao chép tiêm kích tàng hình MiG 1.44

Shares

Shares

47 queries in 3.475 seconds.