Nga: Trực thăng Mi-17V5 Việt Nam muốn mua là tốt nhất thế giới

SHARE