Nga- TQ diễn tập ‘chiếm đảo’ trên biển Đông

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE