Nga sắp có 3 tuần dương hạm Slava, Mỹ-NATO coi chừng

Cuối năm nay, Hải quân Nga sẽ có trong tay 3 tuần dương hạm Slava chuyên hủy diệt tàu sân bay với việc tiếp nhận lại tàu Ustinov.

Nga sắp có 3 tuần dương hạm Slava, Mỹ-NATO coi chừng

Shares

Shares

47 queries in 3.946 seconds.