Nga sắp có 3 tuần dương hạm Slava, Mỹ-NATO coi chừng

0
11